Usluge

Neke od naših usluga su:

Upravljanje imovinom

Kapitalni projekti i infrastruktura

Odnosi s klijentima

Efektivna ponuda

Finansije

Forenzika

Inovacija

Metode poslovanja

Ljudi i promjene

Privatni kapital

Upravljanje rizikom

Bezbjednost

Održiva poslovna rešenja

Tehnologija

Savjetodavne usluge na globalnom nivou

Savjetovanje u oblasti računovodstva

Osigurnaje

Upravljanje odborima

Revizija finansijskih izvještaja

Redovno usklađivanje i izvještavanje

Usluge procjene

Usluge u vezi poreza

Usluge ličnih finansija

Interna revizija

Osiguranje trećih lica

Garancija poslovanja

IT i garancija projekta

Upravljanje, rizik i usklađenost

 

Comments are closed.