Eventi

Kurgan može pružiti sve vrste usluga vezane za evente, što uključuje nacrt programa, registracija učesnika, oficijelni WEB site, te izbor mjesta održavanja, rezervaciju smještaja, transport, audio-vizualnu opremu, IT podršku, uslugu sekretarijata eventa, logistiku kao i organizaciju slobodnog vremena učesnika.

Forumi

Sastanci i okrugli stolovi

Kongresi

Konferencije

Comments are closed.